อาหารเสริม LIV วิตามินเพิ่ม CD4

LIV Apcocap ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม LIV วิตามินเพิ่ม CD4 เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาการติดเชื่อจาก HIV(เอดส์)

อาหารเสริม liv

ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม liv วิตามินเพิ่ม CD4 สำหรับผู้ป่วย ติดเชื้อ HIV เมื่อเชื้อ HIV เข้าสู่ร่างกาย เชื้อ HIV จะไปทำลาย CD4 ซึ่งเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่มีหน้าที่ควบคุมและต่อสู้กับเชื้อโรค เราสามารถเพิ่มค่า CD4 ได้โดย ขึ้นอยู่กับปัจจัย คือทางจิตใจ และร่างกาย เช่น การให้กำลังใจ การทาน วิตามินเพิ่มcd4 การทานอาหาร อาหารเสริมLIV ยาต้านไวรัส

วิธีการที่จะเพิ่มค่า CD4 (+CD4) ขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยคือ ทางกายและจิต ทางกายนั้น ถ้าหากยังไม่ได้ทานยาต้านไวรัสก็ควรจะรับประทานอาหารให้ครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ งดอาหารหมักดอง งดอาหารสุกๆ ดิบๆ และหมั่นออกกำลังกาย ถ้าหากทานยาต้านไวรัสแล้วก็ควรจะรับประทานยาตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ถูกต้อง สม่ำเสมอและตรงเวลา รวมทั้งออกกำลังกายด้วย และที่สำคัญที่สุดคือต้องทำจิตใจให้แจ่มใส ไม่เครียด เราสามารถทาน อาหารเสริมLIV ลีฟร่วมกับยาต้านได้และยังลดผลข้างเคียงของยาหรือโรคแทรกซ้อน โรคฉวยโอกาส หลายคนอาจจะสงสัย ว่าเจ้า CD4 คืออะไร เรามาดูการดีกว่า

CD4 คืออะไร

คือ เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่มีหน้าที่ควบคุมและต่อสู้กับเชื้อโรค และมีบทบาทในการสร้างสารภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรค หากเปรียบ ร่างกายของเราเหมือนประเทศระบบภูมิคุ้มกันจะทำหน้าที่เหมือนศูนย์บัญชาการของทหารหรือกระทรวงกลาโหม ที่คอยคุ้มกันและสร้างความแข็งแกร่งให้กับ ร่างกายสู้กับเชื้อโรคต่าง ๆ ที่เข้ามารุกรานได้และเพื่อดูแลคุ้มกันส่วนต่างๆของร่างกายได้ทั่วถึง ระบบภูมิคุ้มกันจะกระจายตัวเป็นต่อมน้ำเหลือง  (lymph nodes)  อยู่ตามจุดต่าง เหมือนค่าย ทหารเพื่อสะสมกำลังพลเมื่อต้องต่อสู้กับเชื้อโรคหรือข้าศึกที่เข้ามาในร่างกาย ค่ายทหารจะกระจายพลทหารหรือเม็ดเลือด ขาวออกไปกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย เช่น แบคทีเรีย ไวรัส
* มีช่ือเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า CD4 cells บางครั้งถูกเรียกว่า T-cells หรือ T-helper cells เป็น cell เม็ดเลือดขาวซึ่งจัดระบบภูมิต้านทานของร่างกายต่อการติดเชื้อ แบคทีเรีย เชื้อรา และ ไวรัส เมื่อเชื้อเอชไอวีเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ จะเข้ายึดจับและทำลายเม็ดเลือดขาว  เมื่อทหารของร่างกายตายลงไปเรื่อยๆ ร่างกายก็จะขาดกำลังพลในการรบและพ่ายแพ้ต่อเชื้อโรคได้ง่ายโดยทั่วไปแล้วค่า ในคนที่ไม่ติดเชื้อ HIV จะอยู่ระหว่าง 400 – 1600 ต่อเลือด 1 ลบ.มม ค่าของผู้หญิงที่ไม่ติดเชื้อ HIV นั้นจะมีแนวโน้นมที่สูงกว่าเล็กน้อย คือ 500 – 1600 และเมื่อค่าCD4ต่ำลงทางผู้ป่วย หรือคนใกล้เคียงสามารถสังเกต จากอาการเหล่านี้ได้เบื้องต้น ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  Acute  retroviral syndrome เป็นกลุ่มอาการเกิดจากได้รับเชื้อ HIV ในระยะแรก ผู้ป่วยจะมีไข้ อ่อนเพลียเจ็บคอ ผื่น ปวด เมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดข้อ การตรวจ HIV RNA จะช่วยบ่งถึงระยะของโรคได้ อาจแบ่งโรคออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

1. ระยะแรก ได้แก่ CD4 มีจำนวนมากกว่า 500 ต่อ ลบ.มม. ผู้ป่วยมักไม่มีอาการ แต่บางรายอาจมีต่อมน้ำเหลืองโต เม็ดเลือดขาว และเกร็ดเลือดต่ำ หรือมีผื่น ผิวหนัง

2. ระยะที่ 2 ได้แก่ ระยะที่ CD4 มีจำนวน 200-500 ต่อ ลบ.มม. ระยะนี้จำเป็นต้องได้รับยาต้านไวรัสผู้ป่วยอาจมีอาการเล็กน้อย เช่น ท้องเสีย ติดเชื้อเริม ติดเชื้อ รา ติดเชื้อทางเดินหายใจ ไซนัสอักเสบ หรือติดเชื้อแบคทีเรียทั่ว ๆ ไป

3. ระยะที่ 3 เป็นระยะที่โรคลุกลามมาก มี CD4 น้อยกว่า 200 ต่อ ลบ.มม.
ผู้ป่วยจะพบการติดเชื้อฉวยโอกาสสูงและ เป็นระยะที่เรียกว่าเป็นเอดส์ การติดเชื้อที่ พบบ่อยในระยะนี้ ได้แก่ การติดเชื้อ Pneumocystis carinii ที่ปอด , การติดเชื้อในสมองจากเชื้อ Toxoplasma gondii , การติดเชื้อวัณโรค , การติดเชื้อ cryptosporidiosis , salmonellosis , การ ติดเชื้อ Candida ที่หลอดอาหาร อาจพบ มะเร็งบางชนิด ได้แก่ Kaposi’s sarcoma, มะเร็งต่อมน้ำเหลือง, มะเร็งปาก มดลูก อาจมีอาการทางระบบประสาท ได้แก่ mononeuritis multiplex, peripheral neuropathies, cranial nerve palsies และ myelitis ถ้า  น้อยกว่า100 ต่อ ลบ.มม. มักจะพบอาการ HIV-associated dementia, wasting syndrome, progressive multifocal leukoencephalopathy , CMV retinitis , disseminated Mycobacterium avium complex , cryptococcal meningitis , disseminated coccidiomycosis , histoplasmosis
และ invasive aspergillosis

งานวิจัยของ APCO ก็เช่นกัน ได้มีการนำ มังคุด ฝรั่ง งาดำ บัวบก ถั่วเหลือง ซึ่งเป็นผัก และผลไม้ของไทยมาวิจัยและต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ โดยใช้วิธีการสกัด เย็น เพื่อเก็บ รักษา คุณประโยชน์ให้ได้มากที่สุด จึงได้ออกมาเป็น APCOcap LIV หรือ ลีฟ แคปซูล ซึ่งได้ทำการวิจัยต่อเนื่องกันมามากกว่า 30 ปี และได้ค้นพบว่า การสร้าง ภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ
โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุล

อาหารเสริมเพิ่ม cd4

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตจากสารสกัดจากธรรมชาติ สำหรับการดูแลปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจากภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลรวมทั้งผู้ที่มีปัญหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ที่มีปัญหาโรคติดเชื้อฉกฉวยโอกาส ดูแลปัญหาผู้ติดเชื้อ HIV  เสริมภูมิคุ้มกันกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาว ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันTH17 เป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ติดเชื้อ  ผู้ติดเชื้อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
youtu.be

The type of CD4 cells that HIV destroys most are Th17 cells which are an essential part of the immune system.
Benefits of Taking LIV Capsules
1.  LIv rapidly increases the patients’ CD4 count.
2.  eliminates the HIV virus by increasing Th1, Th9 and Th17 activity.
3.  remedies the opportunistic disease symptoms by boosting the patients’ immune systems.
4.  reduces the side effects caused by antiretroviral drugs.
5.  improves the quality of life of HIV affected persons, enabling them to live normal lives.

ดังนั้นเราจึงควรที่จะหันมาใส่ใจสุภาพเพื่อเพิ่มค่าCD4  หากค่ายังสูงและออกกำลังอย่างสมําเสมอ กินอาหารมีประโยชน์ นอนหลับสนิท ทำจิตใจให้สงบ จะได้ไม่มีโรคแทรกซ้อน โรคฉวยโอกาสเข้ามาง่ายๆ แถมยังจะช่วยทำให้ผิวสวยสดใส ดูอวบอิ่มอีกต่างหาก